Góra Zborów – 1 VII 2007

Turnia nad Kaskadami – Góra Zborów – Jura Północna
Paweł na drodze Nikodemówka – Wielki Młynarz – Góra Zborów
Chmura na Filarze Wyklętych VI.1+, Góra Zborów
Blondyn na starcie Filara Wyklętych, asekuruje Pablo – Podlesice
Łukasz prowadzi Filar Wyklętych – Turnia nad Kaskadami – Góra Zborów
Łukasz na Filarze Wyklętych – Turnia nad Kaskadami
Pablo na Filarze VI.1+, Turnia nad Kaskadami – Podlesice
Łukasz na Prawej Pilchówce – Młynarz
Kruchy, Blondyn, Pablo i Chmura – Góra Zborów

Słowacki Raj 1-3 V 2005

Agnieszka, Lucyna, Edyta i Michał – Sucha Bela – Słowacki Raj
Agnieszka i Lucyna – Sucha Bela – Słowacki Raj
Tatry Wysokie – widok ze Słowackiego Raju
Agnieszka, Michał, Michał, Edyta i Michał na Tomaszowskim Wychladzie – Słowacki Raj
Łukasz (Blondyn), Agnieszka i Lucyna, wspina się Łukasz (Chmura) na drodze Komin 4 TR – Tomaszowski Vychlad
Michał na drodze Komin 4 TR – Tomaszowski Vychlad – Słowacki Raj
Michał na drodze Komin 4 TR – Tomaszowski Vychlad – Słowacki Raj
Agnieszka i Łukasz (Chmura), wspina się Lucyna na drodze Komin 4 – Tomaszowski Vychlad – Słowacki Raj
Łukasz (Blondyn) na drodze Komin 4 TR – Tomaszowski Vychlad – Słowacki Raj
Łukasz (Blondyn) – Tomaszowski Vychlad – Słowacki Raj
Łukasz (Blondyn), Lucyna i Agnieszka na Tomaszowskim Vychladzie – Słowacki Raj
Agnieszka – Velky Sokol – Słowacki Raj

Góra Zborów – 4 IX 2004

Sowa – Góra Zborów – Jura Północna
Minogi od pn.-zach. – Góra Zborów – Jura Północna
Chomicza Skała – Góra Zborów
Młyny – Góra Zborów – Jura Północna
Blocheńska – Góra Zborów – Jura Północna
Dziurki – Góra Zborów – Jura Północna
Skała Gąsieckiego – Góra Zborów – Jura Północna
Długa Ściana – Góra Zborów – Jura Północna