Droga Jordana – 9 VIII 2017

Pośrednia Grań (2441 m), Żółta Ściana (2169 m)
Żółta Ściana (2169 m)
Pośrednia Grań
Pośrednia Grań i Żółta Ściana
Lodowy Szczyt (2627 m)
Spąga, Czerwona Ławka (2352 m)
Lodowy Ząb
Śnieżna Przełęcz (2323 m)
Pośrednia Grań
Gerlach (2654 m), Lodowy Szczyt (2627 m)
Łukasz na Durnym Szczycie (2623 m)
Michał na Durnym Szczycie
Łukasz zjeżdża z Durnego
Durny Szczyt (2623 m) – widok z Łomnicy (2634 m)
Kieżmarski Szczyt (2558 m)

Droga Jordana – 7 VIII 2017

Filar Kellego na Jaworowym Szczycie – 15 VIII 2016

Razem z Łukaszem Blondynem Płudowskim wybraliśmy się na Filar Kellego na Jaworowym Szczycie.

Strzeleckie Pola w Dolinie Staroleśnej i Jaworowy Szczyt (2417 m)
Strzeleckie Pola w Dolinie Staroleśnej i Jaworowy Szczyt (2417 m)
Staroleśny Szczyt (2476 m)
Staroleśny Szczyt (2476 m)
Krzesany Róg (2305 m)
Krzesany Róg (2305 m)
Łukasz na pierwszym wyciągu
Łukasz na pierwszym wyciągu
Kelle Suna
Blondyn na drodze Kelle Suna
Łukasz
Łukasz
Piąty wyciąg
Piąty wyciąg
Michał i Łukasz na stanowisku
Michał i Łukasz na stanowisku
Łukasz Płudowski zjeżdża Filarem Kellego
Łukasz Płudowski zjeżdża Filarem Kellego
Łukasz w zjeździe, w głębi jedna z Jaworowych Baszt
Łukasz w zjeździe, w głębi jedna z Jaworowych Baszt
Jaworowa Baszta
Jaworowa Baszta
 Filar Kellego pomiędzy Czerwonym Żlebem a Czarnym Żlebem
Filar Kellego pomiędzy Czerwonym Żlebem a Czarnym Żlebem
Mały Lodowy Szczyt (2461 m), Czerwona Ławka (2352 m) i Spąga
Mały Lodowy Szczyt (2461 m), Czerwona Ławka (2352 m) i Spąga
Ostry Szczyt (2360 m), Mały Lodowy (2461 m)
Ostry Szczyt (2360 m), Mały Lodowy (2461 m)
Czerwona Ławka (2352 m) i Spąga
Czerwona Ławka (2352 m) i Spąga
Żółty Szczyt (2385 m)
Żółty Szczyt (2385 m)
Durny Szczyt (2623 m), Łomnica (2634 m)
Durny Szczyt (2623 m), Łomnica (2634 m)
Durny z Królewskim Okapem i Łomnica (2634 m)
Durny z Królewskim Okapem i Łomnica (2634 m)