Dolina Będkowska – 22 VII 2009

Czarcie Wrota – Dolina Będkowska
Nie dmuchaj mnie w autobusie VI.1
Hades – Dolina Będkowska
Blondyn na drodze Nie dmuchaj mnie w autobusie VI.1, Będkowskie Cimy
Start do Panny z Siedmiogrodu VI.1+
Paweł na Pannie z Siedmiogrodu
Pablo
Paweł
Wspinanie w Hadesie – Dolina Będkowska
Paweł w Dolinie Będkowskiej
Wpinka
Paweł kończy drogę
Łukasz i Panna z Siedmiogrodu VI.1+, Dolina Będkowska
Panna z Siedmiogrodu
Kruchy i Panna … VI.1+
Kruchy na Będkowskich Cimach
Wpinka
Salve Imperator Hades VI.2
Kluczowe miejsce na drodze Salve Imperator Hades VI.2, w tyle Będkowskie Cimy
Salve… o zmierzchu

Pytajniki – 18 IV 2009

Miłe złego początki VI, Zapytajnik, Dolina Będkowska
Michał na drodze Szatańskie Wersety VI.2/2+, Odpowiednik
Pablo na drodze Nie pytaj dziewczyno VI.1+, Pytajnik
Kruchy
Paweł na drodze Nie pytaj dziewczyno VI.1+, Pytajnik, Dolina Będkowska
Szatańskie wersety VI.2/2+, Odpowiednik
Nie pytaj dziewczyno VI.1+, Pytajnik
Pytajnik – Dolina Będkowska – Skałki Podkrakowskie
Kruchy
Paweł w Dolinie Będkowskiej
Wysoka – Dolina Będkowska