DSC 7798
Fot. 1. Strzeleckie Pola w Dolinie Staroleśnej i Jaworowy Szczyt
DSC 7801
Fot. 2. Staroleśny Szczyt
DSC 7821
Fot. 3. Krzesany Róg
DSC 7825
Fot. 4. Łukasz Płudowski zjeżdża Filarem Kellego
DSC 7835
Fot. 5. Łukasz w zjeździe, w głębi jedna z Jaworowych Baszt
DSC 7836
Fot. 6. Jaworowa Baszta
DSC 7842
Fot. 7. Filar Kellego pomiędzy Czerwonym Żlebem a Czarnym Żlebem
DSC 7850
Fot. 8. Mały Lodowy Szczyt, Czerwona Ławka i Spąga
DSC 7852
Fot. 9. Ostry Szczyt, Mały Lodowy
DSC 7858
Fot. 10. Czerwona Ławka i Spąga
DSC 7861
Fot. 11. Żółty Szczyt
DSC 7878
Fot. 12. Durny Szczyt, Łomnica
DSC 7886
Fot. 13. Durny i Łomnica