2007 07 25 07
2007 07 25 19
2007 07 25 24
Figure 1. Witkowe Skały, Dolina Szklarki