1. Powroźnikowa Skała - 21 VII 2019

  2. Racuch - 2 VI 2019

  3. Powroźnikowa Skała - 24 III 2019

  4. Skotnicowa Skała - 22 IV 2018

kruchy.net / Spis treści / Skały / Tatry / Beskidy / Indeks