DSC 7798

Strzeleckie Pola w Dolinie Staroleśnej i Jaworowy Szczyt (2417 m)

DSC 7801

Staroleśny Szczyt (2476 m)

DSC 7821

Krzesany Róg (2305 m)

DSC 0132
DSC 0157
DSC 7825

Łukasz zjeżdża Filarem Kellego

DSC 7835

Łukasz w zjeździe, w głębi jedna z Jaworowych Baszt

DSC 7836

Jaworowa Baszta

DSC 7842

Filar Kellego pomiędzy Czerwonym Żlebem a Czarnym Żlebem

DSC 7850

Mały Lodowy Szczyt (2461 m), Czerwona Ławka (2352 m) i Spąga

DSC 7852

Ostry Szczyt (2360 m), Mały Lodowy (2461 m)

DSC 7858

Czerwona Ławka (2352 m) i Spąga

DSC 7861

Żółty Szczyt (2385 m)

DSC 7878

Durny Szczyt (2623 m), Łomnica (2634 m)

DSC 7886
Zobacz również

kruchy.net / Spis treści / Skały / Tatry / Beskidy / Indeks / Kalendarz